Máy Tạo Độ Ẩm

Hiển thị xem sản phẩm theo dạng lưới

Bộ Máy Tạo Ẩm 1 Vỉ 10 Mắt + Nguồn sử dụng chuyên sử dụng để tạo ẩm cho nhà yến, tạo ẩm nhà nấm, phòng thí nghiệm, phòng khách gia đình mua nắng nóng, phòng lên men, vườn lan,...

2.250.000₫ - 2.200.000₫

Bộ Máy Tạo Ẩm 1 Vỉ 6 Mắt + Nguồn sử dụng chuyên sử dụng để tạo ẩm cho nhà yến, tạo ẩm nhà nấm, phòng thí nghiệm, phòng khách gia đình mua nắng nóng, phòng lên men, vườn lan,...

2.050.000₫ - 2.000.000₫

Bộ Máy Tạo Ẩm 2 Vỉ 10 Mắt + Nguồn sử dụng chuyên sử dụng để tạo ẩm cho nhà yến, tạo ẩm nhà nấm, phòng thí nghiệm, phòng khách gia đình mua nắng nóng, phòng lên men, vườn lan,...

4.250.000₫ - 4.150.000₫

Bộ Phun Khói Tiểu Cảnh 10 Mắt được sử dụng  rất thích hợp dùng làm cho các tiểu cảnh, hòn non bộ, máy tạo ẩm, hệ thống làm mát nhà yến, làm tươi mát trái cây bảo quản …..

2.800.000₫

Bộ Phun Khói Tiểu Cảnh 12 Mắt Vỉ Vuông được sử dụng  rất thích hợp dùng làm cho các tiểu cảnh, hòn non bộ, máy tạo ẩm, hệ thống làm mát nhà yến, làm tươi mát trái cây bảo quản …..

3.500.000₫

Bộ Phun Khói Tiểu Cảnh 3 Mắt được sử dụng  rất thích hợp dùng làm cho các tiểu cảnh, hòn non bộ, hồ thủy sinh, hồ cá cảnh, làm tươi mát trái cây bảo quản …..

1.200.000₫

Bộ Phun Khói Tiểu Cảnh 5 Mắt Vỉ Tròn được sử dụng  rất thích hợp dùng làm cho các tiểu cảnh, hòn non bộ, máy tạo ẩm, hệ thống làm mát nhà yến, làm tươi mát trái cây bảo quản …..

1.550.000₫

Bộ Phun Khói Tiểu Cảnh 6 Mắt Vỉ Dài được sử dụng  rất thích hợp dùng làm cho các tiểu cảnh, hòn non bộ, máy tạo ẩm, hệ thống làm mát nhà yến, làm tươi mát trái cây bảo quản, vườn ươm cây giống, …..

2.800.000₫

Bộ Phun Khói Tiểu Cảnh 6 Mắt Vỉ Vuông được sử dụng  rất thích hợp dùng làm cho các tiểu cảnh, hòn non bộ, máy tạo ẩm, hệ thống làm mát nhà yến, làm tươi mát trái cây bảo quản …..

2.500.000₫

Bộ Phun Khói Tiểu Cảnh 9 Mắt Vỉ Tròn được sử dụng  rất thích hợp dùng làm cho các tiểu cảnh, hòn non bộ, máy tạo ẩm, hệ thống làm mát nhà yến, làm tươi mát trái cây bảo quản …..

3.000.000₫

Máy Tạo Khói Hòn Non Bộ được sử dụng cho tiểu cảnh, hồ cá nhỏ, hòn non bộ, hồ thủy sinh... hay thêm vào giọt tinh dầu để tạo độ ẩm trong phòng bạn.

350.000₫

Máy Tạo Khói Hồ Cá (trọn bộ) được sử dụng cho tiểu cảnh, hồ cá nhỏ, hòn non bộ... hay thêm vào giọt tinh dầu để tạo độ ẩm trong phòng bạn.

250.000₫
Phone
Phone
Sale

Không sẵn có

Hết hàng